Cheese In Trap เรื องย อ

ทีมงานละคร "Cheese in the Trap" ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเพิ่มตอน .... Cheese in the Trap เวอร์ชั่นภาพยนตร์ฉายแล้วทีเกาหลี. ซอคังจุน (Seo Kang Joon) เผยภาพแรกในบท แพคอินโฮ จากละครเรื่อง Cheese .... ภาพยนตร์เรื่อง "Be With You" และ "Cheese In The Trap" เริ่มต้นด้วยดี .... รวมรูป Park Hae Jin พระเอกจากซีรี่ส์ Cheese in the Trap กับกระแส ทีม ...