Lệnh Tạo Khối Trong Cad

Cách xoá Block không dùng đến trong AutoCAD 2004 2007 2010 2014 2016 .... Cách tạo thuộc tính cho block trong bản vẽ cad * autocad * - Cài đặt .... BLOCK TRONG AUTOCAD: TẠO ATTRIBUTE CHO KHỐI – VAN-ARC. Bài 6. Lệnh di chuyển và sao chép đối tượng trong AutoCAD – Học tập .... AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs