Những Trang Web Đen

Chia sẻ cách chặn hoặc bỏ chặn trang web trên Macbook. Hướng dẫn chặn trang web bất kỳ trên Modem, Router hoặc Access Point. Thế giới 'bố mì' nhơ nhớp: Những lạc thú rợn người. Tin xấu cho những ai hay xem phim khiêu dâm trên smartphone-Công .... Chặn web đen bằng file Host